Čeština=česká totožnost

Rozšířená nenávist k češtině

27. dubna 2016 v 16:22 |  Názory
V dnešní době je velmi oblíbené mít pro každé
odborné slovíčko počeštěný latinský protějšek.Tak to je v
lékařství,lučbě(to je staročesky ,,chemie''),počtech,jazykovědě(to je staročesky'' lingvistika'').
Tedy to samé jako ve sportu:roztleskávání(to je staročesky'' ,,cheerleading'').
V technice české výrazy často zcela chybí(touchpad,netbook).
Česká slova jsou brána za zastaralá (kysličník,sirník,sirovodík) nebo
se prostě neužívají(záhať,blahovičník,srdečnice).Proč čekat na nějaký objev z anglicky mluvících zemí?Čeština se dá přece zničit rychleji!Tak to je dnes s
jazykovědou:z minulého času je préteritum(i angličtina má past tense),z činného rodu je aktivum,
z neurčitku infinitiv,z rozkazovacího způsobu imperativ.Z jednotného čísla
je singulár(to je z lat. singularis),dále přísudek-predikát,samohláska-vokála.Kromě časů,rodů,způsobů a čísel to
postihlo i slovní druhy:podstatné jméno-substantivum,přídavné jméno-adjektivum,
a dokonce i citoslovce-interjekce.Samozřejmě se to týká všech slovních
druhů!Je to lenost napsat množné číslo(lat. pluralis)?To proto píšou jak nevzdělanci
,,plurál''.Vzdělaný člověk zná několik jazyků,oni nezvládají ani mateřštinu!
Chce to pořádnou dávku hlouposti,pochlubit se nevědomostí a drze jí vystavovat
jako pravý beztotožník.Vždyť čeština obsahuje tolik odborných slov!Slov,které nezná mnohdy
ani rodilec:zevrubně,muchovník,trudovitost.Nebylo by lepší ovládat několik jazyků
než jeden zvrácený slepenec?Neponižujte se v očích světa užíváním
téhle protismyslné nemravnosti!Ať se tomu říká jak chce tohle není
čeština,ale nepovedený dvojník esperanata.Jen ať vidí jak směšně jsou trapní
a nevýznamní!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama