Čeština=česká totožnost

Srpen 2016

Venek a ne outdoor!

30. srpna 2016 v 12:09 Názory
O tomto slovu jsem již dříve psala avšak nyní
se jeho použití tak rozšířilo,že slovo venek
zmizelo ze slovní zásoby reklamotvůrců a
v důsledku toho i snadno ovlivnitelné české mládeže.
Třeba vzpomenout o slovech kopaná,košíková,odbíjená,mužstvo,touš,zámezí
či rohování nebo branka,které díky sportovním
novinám české televize zmizelo ze slovní zásoby českého národa.
Díky televizi, rozhlasu a reklamám rovněž zanikl tvarohový koláč,čerstvá
šťáva,zálivka...Z jazyka který našel pojmenování pro nejmenšího broučka
či cizokrajné rostliny se stal jazyk neschopný pojmenovat
prkno na kolečkách.Když se poprvé objevilo slovo ,,e-shop"(e-prodejna) v české
televizi,národu nevadilo že je to výmysl české televize a ještě špatně přečtený,takže
výmluvy našich jazykovědců,že nemohou národu vnutit svoje novotvary
je nedostačující.Mimo to prodejny čerpacích stanic jsou nazývány anglicky.
Je to nedostatek sebeúcty?Snaha vydělat.V každém případě
ponížení vůči cizincům.Národ který si neváží sám sebe,nemůže čekat od
druhých úctu ani pomoc.

Přechodníky

4. srpna 2016 v 23:19 Mluvnice
Přechodníky jsou v současné češtině nepoužívané.Proč?Přechodníky se běžně
užívají v polštině.Litevština-živý jazyk co má nejblíže
k indoevropskému prajazyku,používá přechodníky.
Proč ničit jazykovědcům snahy o sestavení praindoevropštiny?
Proč se lidé učí cizí jazyky když ještě nezvládají ani
češtinu?Přitom to není zase tak těžké:
Sloveso:Psát:

Přítomný čas:
J.č:M.rod:píše Ž. a S.rod:píšíc
M.č. píšíce

Minulý čas:
J.č.:M.rod:psav Ž. a S. rod:psavši
M.č:psavše

Jak lze vidět je to jednouduché!